Chính sách bảo mật

  1.  

Niềm tin là yếu tố cốt lõi mà VELA ONE xây dựng. Chúng tôi phát triển dịch vụ dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách.


I. Thông tin của bạn thuộc về bạn
Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin cần thiết của Quý khách để cung cấp dịch vụ của mình. Khi xây dựng và cải thiện dịch vụ của mình, các kỹ sư của chúng tôi
hợp tác chặt chẽ với các nhóm bảo mật quyền riêng tư để xây dựng chính sách có quyền riêng tư. Nguyên tắc hướng dẫn chính của chúng tôi là thông tin của bạn thuộc về bạn.
Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn vì lợi ích của bạn.


II. Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn khỏi những người khác
Chúng tôi từ chối mọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba, trừ khi được sự cho phép của bạn hoặc pháp luật yêu cầu.
Khi được yêu cầu hợp pháp chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn.


III. Tuân thủ nghĩa vụ quyền riêng tư từ hai phía
Khi hợp tác, chúng tôi đề cao việc thực hiện các nghĩa vụ về quyền riêng tư từ hai phía.
Chúng tôi cố gắng xây dựng sản phẩm, dịch vụ của mình theo hướng dễ dàng được sử dụng theo cách thân thiện với quyền riêng tư.


IV. Tại sao chúng tôi xử lý thông tin của bạn?
Chúng tôi thường xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi cần làm như vậy để thực hiện nghĩa vụ theo hợp. Những lý do này được gọi là “lợi ích hợp pháp”, bao gồm:

▪️ Ngăn ngừa rủi ro và gian lận
▪️ Trả lời câu hỏi hoặc cung cấp các loại hỗ trợ khác
▪️ Giúp Quý khách dễ dàng tìm và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ của chúng tôi
▪️ Cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
▪️ Cung cấp báo cáo và phân tích
▪️ Thử nghiệm các tính năng hoặc dịch vụ bổ sung
▪️ Hỗ trợ tiếp thị, quảng cáo hoặc truyền thông khác

Chúng tôi chỉ xử lý thông tin cá nhân cho những “lợi ích hợp pháp” này sau khi xem xét các rủi ro tiềm ẩn đối với quyền riêng tư của bạn.


V. Quyền của bạn đối với thông tin của bạn
Bạn có thể truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của mình bất kể bạn sống ở đâu.


VI. Làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi?
Nếu bạn muốn hỏi, đưa ra yêu cầu liên quan hoặc khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với VELA ONE theo một trong các địa chỉ bên dưới:


▪️ Địa chỉ văn phòng: 175 Phan Châu Trinh, P.15, Quận Bình Thành, TP HCM
▪️ Hotline: 028 2207 8988
▪️ Email: http://hub.vela.asia