Điều khoản và điều kiện:

 1.  

I. Quy định hàng hóa
Hàng hóa vận chuyển thông qua VELA ONE phải tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam và nước sở tại. VELA ONE sẽ không chịu trách nhiệm đối với hàng hóa thuộc danh mục cấm bị thu giữ, tiêu hủy.

II. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường
VELA ONE và đối tác vận chuyển sẽ được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hàng hóa bị hư hỏng, thất thoát trong các trường hợp sau:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm từ khách hàng hoặc do đặc tính tự nhiên của hàng hóa.

 • Hàng hóa bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do lỗi từ phía khách hàng khi không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định.

 •  

III. CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN

 1. Khai báo thông tin hàng hóa
  Khách hàng cần cung cấp chính xác thông tin hàng hóa:

 • Thông tin người nhận/người gửi: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hợp lệ.

 • Nội dung hàng hóa: Nội dung hàng hóa, số lượng, số tiền thu hộ.

 • Các dịch vụ kèm theo (nếu có): mua bảo hiểm hàng hóa, đồng kiểm v.v…
  Nếu không có thông tin kèm theo, VELA ONE hiểu rằng khách hàng đang không sử dụng các dịch vụ này.

 1. Đóng gói & giao hàng cho Nhân Viên Chuyển Phát
  Khi gửi hàng hóa qua một đối tác vận chuyên mà VELA ONE cung cấp, đối với khách hàng không sử dụng dịch vụ lưu kho và xử lý đơn hàng của VELA ONE, cần tuân thủ các quy định riêng của từng hãng vận chuyển.

 2. Giao hàng tới nơi nhận và chuyển hoàn
  Quy trình giao hàng và chuyển hoàn tùy thuộc vào quy định của từng đối tác vận chuyển của VELA ONE. Quý khách cần phải tuân thủ theo các quy định này.

 3.  

IV. QUY ĐỊNH CHUYỂN TIỀN THU HỘ
Bằng việc đồng ý với Chính sách và điều khoản sử dụng dịch vụ này, khách hàng đồng ý ủy quyền cho VELA ONE thực hiện thu hộ tiền COD của mình.
VELA ONE chi trả tiền COD sau khi thu được cho Quý khách theo đúng quy định trong Chính sách và điều khoản sử dụng.
VELA ONE có trách nhiệm đối soát COD, cập nhật vào tài khoản khách hàng đăng ký trên hệ thống VELA ONE và chi trả tiền COD hàng tuần.


V. QUY ĐỊNH THANH TOÁN CƯỚC PHÍ


 1. Đối soát dịch vụ:
  VELA ONE tiến hành đối soát dịch vụ định kỳ mỗi tháng. VELA ONE sẽ gửi thông báo qua email cho khách hàng về số liệu cước phí phát sinh và hóa đơn dịch vụ tháng trước từ 01 đến 03 mỗi tháng. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày VELA ONE gửi thông báo về việc phát hành hóa đơn, khách hàng phải kiểm tra, đối chiếu và phản hồi kết quả với VELA ONE.
  Trường hợp có sai lệch, hai bên sẽ thống nhất để thực hiện điều chỉnh trong kỳ phát hành hóa đơn của tháng sau. Quá thời hạn này, nếu khách hàng không phản hồi thì mặc nhiên kết quả tổng hợp của VELA ONE là chính xác.


 2. Thời hạn thanh toán (đối với trường hợp trả sau):
  Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán Phí dịch vụ, Phụ phí gia tăng cho VELA ONE trong thời hạn mười bốn ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn hoặc theo thoả thuận riêng trong hợp đồng. Ngày hóa đơn là ngày thể hiện trên
  hóa đơn dịch vụ mà VELA ONE đã xuất cho Quý khách.


 3. Phương thức thanh toán
  Tùy thỏa thuận của các Bên, việc thanh toán được thực hiện bằng một trong các hình thức:

 • Trả trước

 • Cấn trừ nợ hoặc cấn trừ vào số Tiền Thu Hộ (COD)

 •  

VI. QUY ĐỊNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI
Nhân viên xử lý khiếu nại sẽ thông báo cho khách hàng về việc đơn khiếu nại đã được tiếp nhận trong vòng tối đa 24h kể từ khi nhận được đơn khiếu nại.
Khi thông tin đơn khiếu nại đã được cung cấp đầy đủ chính xác, nhân viên khiếu nại sẽ thông báo cho Quý khách thời gian xử lý khiếu nại theo đúng quy định của VELA ONE và đối tác. Khiếu nại sẽ được xử lý không quá
15 ngày kể từ thời điểm khiếu nại được tiếp nhận. Với trường hợp phức tạp, thời gian giải quyết tối đa không quá hai tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại theo quy định pháp luật.


VII. QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
Khi xảy ra vấn đề, VELA ONE sẽ đại diện Quý khách làm việc với đối tác vận chuyển để đảm bảo quyền lợi cho Quý khách theo quy định và chính sách được công bố trên hệ thống VELA ONE. Đối tác vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn hàng hóa hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình cung ứng dịch vụ do lỗi từ phía đối tác vận chuyển.


1.Cơ sở xác minh giá trị bưu gửi

 • Là giá trị được thể hiện trên hóa đơn mà người bán xuất cho người gửi (Hóa đơn đỏ), với điều kiện mô tả hàng hóa được nêu trên hóa đơn phù hợp với mô tả mà người gửi đã khai trên đơn hàng.

 • Hình ảnh thể hiện giao dịch mua bán


 • 2.Mức bồi thường

 • Đối với đơn hàng KHÔNG LỰA CHỌN SỬ DỤNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA: đền bù 4 lần cước phí đơn hàng theo chính sách của từng đối tác vận chuyển được công bố trên hệ thống của VELA ONE.

 • Đối với đơn hàng LỰA CHỌN SỬ DỤNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA, chính sách bồi thường sẽ được xử lý theo từng trường hợp quy định bởi đối tác vận chuyển được công bố trên hệ thống VELA.

 1. Trường hợp đối tác vận chuyển được miễn trừ trách nhiệm
  VELA ONE và đối tác vận chuyển được miễn trừ trách nhiệm bối thường đối với hàng hóa trong các trường hợp:

 • Thiệt hại xảy ra do lỗi người gửi hoặc đặc tính tự nhiên của hàng hóa

 • Hàng hóa bị tịch thu do Quy định của Cơ quan Chức năng xuất phát từ lỗi Người gửi +) Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định.
  Trong mọi trường hợp, kết quả giải quyết khiếu nại không làm thay đổi vai trò của VELA ONE là đơn vị kết nối trung gian giữa đối tác vận chuyển và khách hàng.


 • Lưu ý: VELA ONE không tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hóa cũng như chịu trách nhiệm với các thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình sử dụng dịch vụ khách hàng.