Doanh thu thương mại điện tử của Indonesia đã đạt mức cao kỷ lục 51,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, vượt trội so với các quốc gia Đông Nam Á khác. Đây là kết quả được đưa ra trong báo cáo “Thương mại điện tử ở Đông Nam Á 2023” của Momentum Works, một công ty nghiên cứu và phát triển có trụ sở tại Singapore.

1. Kết quả khả quan từ báo cáo TMĐT Indonesia

Báo cáo đã phân tích doanh thu từ các hoạt động thương mại điện tử của các quốc gia Đông Nam Á bằng cách tính tổng giá trị hàng hóa (GMV) – một thuật ngữ thường được sử dụng để đo lường giá trị mua sắm trực tuyến.

Tổng cộng, doanh thu thương mại điện tử của Đông Nam Á vào năm 2022 đã đạt 99,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1.491 nghìn tỷ Rp. Indonesia chiếm 52% tổng số. Tiếp theo là Thái Lan (14,4% hoặc 14,4 tỷ đô la), Philippines (11,5% hoặc 11,5 tỷ đô la), Việt Nam (9% hoặc 9 tỷ đô la), Malaysia (8,7% hoặc 8,7 tỷ đô la) và Singapore (4% hoặc 4 tỷ đô la).

Sáu thị trường hàng đầu góp phần quan trọng vào GMV của Indonesia. Shopee và Tokopedia lần lượt chiếm 36% và 35% thị phần mua hàng trực tuyến. Các thị trường còn lại bao gồm Lazada, Bukalapak, TikTok Shop và BliBli.

Doanh thu thương mại điện tử Indonesia top đầu Đông Nam Á

Doanh thu thương mại điện tử Indonesia top đầu Đông Nam Á

2. GMV trên các sàn thương mại điện tử tại Indonesia

Dưới đây là phân tích chi tiết và đóng góp ước tính của mỗi thị trường vào tổng GMV:

  • Shopee: 36% hoặc khoảng 18,6 tỷ đô la
  • Tokopedia: 35% hoặc khoảng 18,1 tỷ đô la
  • Lazada: 10% hoặc khoảng 5,1 tỷ đô la
  • Bukalapak: 10% hoặc khoảng 5,1 tỷ đô la
  • TikTok Shop: 5% hoặc khoảng 2,5 tỷ đô la
  • BliBli: 4% hoặc khoảng 2,0 tỷ đô la
Shopee Indonesia chiếm doanh thu cao nhất

Shopee Indonesia chiếm doanh thu cao nhất

Hoạt động thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Indonesia. Chính quyền địa phương cũng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành này. Quy định của Chính phủ số 80/2019 về giao dịch điện tử (còn gọi là PP PMSE) ban hành vào năm 2019 đã khuyến khích sự phát triển bền vững của thương mại điện tử và tăng cường xuất khẩu sản phẩm địa phương.

Theo dự báo của Statista, doanh thu thương mại điện tử của Indonesia dự kiến sẽ tăng trưởng 10,35% mỗi năm trong giai đoạn từ 2023 đến 2027. Do đó sẽ đạt 69,57 tỷ đô la và có 244,70 triệu người dùng vào năm 2027.