Đăng nhập tài khoản: 

Truy cập link https://order.vela.asia/#/login và điền thông tin cần đăng nhập

Để mua hàng tại nước sở tại, khách hàng thực hiện những thao tác như hướng dẫn bên dưới:

Bước 1: Nhấn chọn vào giỏ hàng

Bước 2: Nhấn Thêm sản phẩm

Lưu ý: Khách hàng truy cập vào trang thương mại điện tử của nước sở tại. Tại màn hình Thêm sản phẩm, khách hàng điền những thông tin của sản phẩm cần thêm vào giỏ hàng:

Bước 1: Nhập tên shop

Bước 2: Nhập link sản phẩm cần mua

Bước 3: Nhập Tên sản phẩm gốc (khách hàng copy đầy đủ tên sản phẩm)

Bước 4: Nhập số lượng sản phẩm cần mua

Bước 5: Nhập đơn giá

Lưu ý: đơn vị tiền tệ cho đơn mua được cố định là VND/Tệ. Khách hàng muốn mua hàng tại các nước khác thì tính đơn giá theo công thức: tiền VND chia tỉ giá tệ trên web

Bước 6: Nhập màu sắc của sản phẩm

Bước 7: Nhập kích thước của sản phẩm (ví dụ: 5x5x10)

Bước 8: Đăng tải ảnh sản phẩm

Bước 9: Nhấn Thêm sản phẩm

Quý khách quay trở lại giỏ hàng để kiểm tra sản phẩm vừa thêm