Đăng nhập tài khoản: 

Truy cập link https://order.vela.asia/#/login và điền thông tin cần đăng nhập

Khách hàng bên ngoài muốn nạp tiền vào tài khoản mua hàng, vui lòng thực hiện đầy đủ các thao tác sau:

Ngân hàng: MSB

Chi nhánh: Đô Thành

STK: 04001016871765

Chủ tài khoản: NGUYEN THI KIM NHUNG

Nội dung chuyển tiền: OVA tên tài khoản

Ví dụ: OVA mph34minhvan