Đăng nhập tài khoản


Truy cập link https://order.vela.asia/#/login và điền thông tin cần đăng nhập

Hướng dẫn đặt hàng


Hiện nay VELA ONE hỗ trợ khách hàng đặt hàng tại 3 trang web: taobao, tmall, 1688. Sau khi cài đặt công cụ đặt hàng thành công, khách hàng có thể đặt hàng bằng cách truy cập vào một trong những trang web trên


Bước 1: Khách hàng tìm kiếm và nhấn chọn sản phẩm muốn mua


Bước 2: Chọn các thông tin đi kèm sản phẩm (kích thước, màu sắc, số lượng,…)


Bước 3: Nhấn thêm vào giỏ hàng để hệ thống tự động thêm sản phẩm vào giỏ hàng


Màn hình hiển thị giá tiền quy đổi sang VND tương ứng với số lượng của sản phẩm khách hàng đã thêm vào giỏHướng dẫn xem giỏ hàng


Sau khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công, khách hàng truy cập trang web https://order.vela.asia


Bước 1: Nhấn chọn giỏ hàng để xem sản phẩm vừa thêm


Bước 2: Khách hàng có thể thay đổi số lượng hoặc Ghi chú cho sản phẩm


Bước 3: Nhấn vào Chọn dịch vụ đi kèm để chọn dịch vụ chuyển phátBước 4: Chọn một trong các dịch vụ có sẵn


Bước 5: Nhấn Lưu dịch vụ


Bước 6:Nhấn Đặt hàng ngayHướng dẫn thay đổi địa chỉ giao hàng và đặt hàng


Bước 1: Khách hàng nhấn Chỉnh sửa để chỉnh sửa các thông tin giao nhận


Bước 2: Nhấn Đặt cọc ngay để đặt hàng