Đăng nhập tài khoản: 

Truy cập link https://pos.vela.asia/ và điền thông tin cần đăng nhập

Để xem Tài chính đơn hàng, khách hàng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Khách hàng nhấn vào phần Tài chính đơn hàng

Bước 2: Nhập các thông tin của đơn hàng và chọn trạng thái để tìm kiếm đơn

Bước 3: Nhấn Tìm kiếm

Thông tin tài chính đơn hàng bao gồm Doanh thu/ Lợi nhuận sẽ hiển thị ở mục bên dưới

Nếu khách hàng tìm kiếm theo Thời gian tạo và Trạng thái, màn hình sẽ hiển thị Danh sách đơn hàng tương ứng với Thời gian tạo và Trạng thái mà khách hàng đã chọn

Để xem Lịch sử giao dịch, khách hàng thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Khách hàng nhấn vào phần Lịch sử giao dịch

Bước 2: Nhập các thông tin của đơn hàng và chọn loại giao dịch để tìm kiếm đơn, có nhiều loại giao dịch cho khách hàng chọn lựa

Bước 3: Nhấn Tìm kiếm

Nếu khách hàng muốn xuất file Exel Danh sách giao dịch về máy, nhấn chọn Xuất file Exel (4)