Hướng dẫn kết nối các kênh bán

Hiểu A-Z hoạt động Fulfillment của VELA ONE và biểu phí

  Fulfillment của VELA ONE là gì? Fulfillment của VELA ONE bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến kho bãi, vận chuyển xuyên quốc gia, vận chuyển nội địa, Telesales chốt đơn và thu COD. (hình quy trình)   Vì sao nên chọn Fulfillment của VELA ONE để mở rộng kinh doanh […]