Hướng dẫn quản lý đơn hàng (nhập/xuất/tài chính)

Hướng dẫn quản lý tài chính đơn hàng

Đăng nhập tài khoản:  Truy cập link https://pos.vela.asia/ và điền thông tin cần đăng nhập Để xem Tài chính đơn hàng, khách hàng thực hiện các thao tác sau: Bước 1: Khách hàng nhấn vào phần Tài chính đơn hàng Bước 2: Nhập các thông tin của đơn hàng và chọn trạng thái để tìm […]

Hướng dẫn quản lý đơn hàng

Đăng nhập tài khoản:  Truy cập link https://pos.vela.asia/ và điền thông tin cần đăng nhập Để quản lý đơn hàng, khách hàng thực hiện các thao tác sau: Bước 1: Khách hàng nhấn chọn Đơn hàng Khách hàng có thể chọn một trong hai cách để đăng tải đơn hàng Cách 1: Khách hàng Tạo […]

Hướng dẫn quản lý sản phẩm

Đăng nhập tài khoản:  Truy cập link https://pos.vela.asia/ và điền thông tin cần đăng nhập Tạo sản phẩm tồn kho: Bước 1: Khách hàng nhấn vào mục Quản lý kho, sau đó chọn mục Tồn kho Để tạo mới sản phẩm có hai trường hợp: Trường hợp 1: Đối với sản phẩm mới chưa có […]

Hướng dẫn tạo kiện nhập từ hệ thống mua hộ

Đăng nhập tài khoản:  Truy cập link https://pos.vela.asia/ và điền thông tin cần đăng nhập Khi khách hàng đã đặt mua hộ thành công và chuyển về kho phân phối. Điều kiện: khách hàng đã có kiện nhập từ hệ thống Order (liên kết với các kênh bán hàng) Bước 1: Khách hàng nhấn vào […]