VELA gửi đến quý khách hàng hướng dẫn quy trình đặt hàng để quý khách hàng có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ chỉ với vài thao tác cơ bản theo hướng dẫn dưới đây.

  1. Đăng ký và đăng nhập tài khoản
  • Đăng ký tài khoản:

Để có thể đặt hàng Quý khách vui lòng đăng ký một tài khoản vào hệ thống qua link: https://order.vela.asia/#/register 

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin: Tài khoản đăng ký

  • Đăng nhập tài khoản:

Quý khách vui lòng đăng nhập vào hệ thống đặt hàng VELA qua link: https://order.vela.asia/#/login 

  1. Cài đặt công cụ đặt hàng

Cài đặt công cụ đặt hàng (sử dụng máy tính, chưa hỗ trợ trên giao diện điện thoại)

Quý khách tìm kiếm tool công cụ trên Google (tên tool tìm kiếm trên Google store https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-c%E1%BB%A7a-vela/laofokgmdkedoijimbnfmfkeolgkhlcf). Quý khách add tool trên thanh extension

Cài công cụ đặt hàng trên Chrome-Cốc cốc

  1. Mua hàng và tạo đơn ký gửi

3.1 Mua hàng và tạo đơn ký gửi Bằng công cụ tự động

Bước 1: Đăng nhập tài khoản mua hàng (taobao, tmall, 1688)

Bước 2: Đăng nhập hệ thống quản lý đơn hàng trên trang mua hàng (tài khoản/user quản lý đơn ký gửi sẽ phải đăng nhập lần đầu hoặc đăng nhập lại nếu trạng thái đã bị đăng xuất)

Bước 3: Cho hàng vào giỏ và tạo đơn ký gửi

Bước 4: Chọn dịch vụ vận chuyển cho đơn ký gửi: Chọn menu (bên dưới góc phải màn hình) => chọn dịch vụ cho đơn ký gửi (1) => Chọn dịch vụ cho đơn (2) =>Lưu lại dịch vụ (nếu muốn lưu dịch vụ cho đơn hàng sau không cần chọn lại) (3)

Bước 5: Sửa/kiểm tra địa chỉ nhận hàng tại kho Trung Quốc

Bước 6: Bấm tạo đơn ký gửi

Bước 7: Mua hàng và thanh toán tiền hàng cho NCC như thông thường

Bước 8: Sau khi NCC phát hàng, bấm đồng bộ đơn và khớp MVĐ để đồng bộ thông tin lên đơn hàng

3.2. Tạo đơn ký gửi trực tiếp từ giao diện hệ thống

Bước 1: Vào menu, chọn đơn hàng ký gửi (1)

Bước 2: Tạo đơn ký gửi (2)

Bước 3: Chọn dịch vụ cho đơn hàng (3)

Bước 4: Sửa địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam

Bước 5: Bấm tạo đơn ký gửi (5)

Bước 6: Tiến hành mua hàng và thanh toán cho NCC như thông thường

  1. Theo dõi đơn hàng

Bước 1: Vào menu, chọn Đơn hàng (1)

Bước 2: Chọn trạng thái đơn hàng cần check (2)

Bước 3: Nhấn tìm kiếm (3)

  1. Theo dõi tài chính

Bước 1: Vào menu, chọn Giao dịch (1)

Bước 2: Lịch sử giao dịch (2) 

Bước 3: Chọn loại giao dịch (3)

Bước 4: Bấm tìm kiếm (4) 

Bước 5: Xuất file excel nếu muốn (5)

  1. Tạo yêu cầu giao hàng

Bước 1: Vào menu, chọn Giao hàng (1)

Bước 2: Tạo yêu cầu giao hàng (2)

Bước 3: Chọn kiện hàng cần giao – hoặc chọn tất cả (3)

Bước 4: Chọn giao những kiện này (4)

  1. Khiếu nại đơn hàng (Nếu phát sinh sai lỗi)

Cách 1: Tạo Khiếu nại trực tiếp trên đơn hàng

Bước 1: Vào menu, chọn đơn ký gửi (1)

Bước 2: Mở đơn hàng ký gửi cần tạo Khiếu nại (2)

Bước 3: Vào tab Khiếu nại (3)

Bước 4: Chọn tạo Khiếu nại (4)

Bước 5: Điền lý do Khiếu nại (5)

Bước 6: Mô tả nội dung Khiếu nại (6)

Bước 7: Chọn phương án xử lý (7)

Bước 8: Up ảnh khiếu nại (8)

Bước 9: Bấm tạo Khiếu nại (9)

Cách 2: Tạo khiếu nại từ giao diện hệ thống

Bước 1: Vào menu, chọn Khiếu nại (1)

Bước 2: Chọn tạo Khiếu nại (2)

Bước 3: Điền mã đơn hàng cần Khiếu nại (3)

Bước 4: Điền lý do Khiếu nại (4)

Bước 5: Mô tả nội dung Khiếu nại (5)

Bước 6: Chọn phương án xử lý (6)

Bước 7: Up ảnh khiếu nại (7)

Bước 8: Bấm tạo Khiếu nại (8)