Đăng nhập tài khoản: 

Truy cập link https://pos.vela.asia/ và điền thông tin cần đăng nhập

Khi khách hàng đã đặt mua hộ thành công và chuyển về kho phân phối. Điều kiện: khách hàng đã có kiện nhập từ hệ thống Order (liên kết với các kênh bán hàng)

Bước 1: Khách hàng nhấn vào mục Quản lý kho, sau đó chọn mục Nhập hàng

Bước 2: Chọn Nhập từ hệ thống mua hộ

Tại màn hình mua hộ, khách hàng thao tác các bước bên dưới:

Bước 1: Chọn các trường thông tin trong phần Chọn đơn nhập (Tài khoản, Kho nhận)

Bước 2: Nhấn chọn các tùy chọn dịch vụ nhập kho

Bước 3: Nhấn lưu kiện nhập