Đăng ký, đăng nhập

Đăng nhập hệ thống ở địa chỉ https://biz.vela.asia/

Trường hợp 1: Với lần đầu đăng nhập, người dùng đăng ký tài khoản Authen.me bằng cách bấm vào “Register” và điền các thông tin đăng ký tài khoản, sau đó bấm “Register” để hoàn thành

Trường hợp 2: Từ lần đăng nhập tiếp theo, hoặc người dùng đang đăng nhập sẵn tài khoản Authen.me, hệ thống sẽ tự động lưu thông tin đăng nhập và cho phép đăng nhập hệ thống