#Hashtag

Chốt đơn & Tư vấn bán hàng

Nhằm giúp Nhà bán dễ dàng quản lý việc bán hàng đa kênh ở các nước sở tại thuộc thị trường Đông Nam Á, đội ngũ Telesales của VelaBox sẽ hỗ trợ Nhà bán chốt đơn, tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng.   Đội ngũ Telesales của VelaBox 100% là người bản […]