VELA gửi đến quý khách hàng hướng dẫn quy trình đặt hàng để quý khách hàng có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ chỉ với vài thao tác cơ bản theo hướng dẫn dưới đây.

1. Cài đặt công cụ đặt hàng

Cài đặt công cụ đặt hàng (sử dụng máy tính, chưa hỗ trợ trên giao diện điện thoại)

Tìm kiếm tool công cụ trên Google (tên tool tìm kiếm trên Google store https://chrome.google.com/webstore/detail/c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-%C4%91%E1%BA%B7t-h%C3%A0ng-c%E1%BB%A7a-vela/laofokgmdkedoijimbnfmfkeolgkhlcf). Quý khách add tool trên thanh extension

Cài công cụ đặt hàng trên Chrome-Cốc cốc

2. Đăng ký và đăng nhập tài khoản

  • Đăng ký tài khoản:

Để có thể đặt hàng, vui lòng đăng ký một tài khoản vào hệ thống qua link: https://order.vela.asia/#/register 

Khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin: tài khoản đăng ký

  • Đăng nhập tài khoản:

Đăng nhập vào hệ thống đặt hàng VELA qua link: https://order.vela.asia/#/login và điền thông tin đăng nhập

Giao diện Bảng chung sau khi đăng nhập thành công, khách hàng tiếp tục sử dụng hệ thống