Chốt đơn & Tư vấn bán hàng

Đội ngũ tư vấn bán hàng người bản địa gọi điện/chat Mess cho khách để chốt đơn hàng.

Theo dõi tình trạng đơn hàng với đơn vị vận chuyển và khách hàng, hỗ trợ khách nhận đơn hàng thuận tiện xử lý các vấn đề đơn hàng trước và sau khi khách nhận.