Hoàn tất đơn hàng

Bao gồm:

1. Lưu kho, đóng gói

2. Giao hàng & thu hộ COD

3. Đối soát

4. Chốt đơn & Tư vấn bán hàng

Với hệ thống kho vận được đầu tư và trải dài, VelaBox tối ưu được các tuyến giao, thời gian giao và chi phí giao hàng. Hệ thống đối soát tự động, minh bạch.