Nhập hàng & Vận chuyển quốc tế

VelaBox có mối liên kết với hàng trăm ngàn nhà bán Trung Quốc quy mô đáp ứng yêu cầu sản xuất trong thời gian nhanh chóng. VelaBox tìm nhà cung cấp, deal giá, thanh toán và vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến kho fulfillment của VelaBox tại các nước Đông Nam Á.