VelaBox luôn có các dịch vụ nhằm hỗ trợ Nhà bán kinh doanh tại thị trường bản địa dễ dàng hơn:

  • Hỗ trợ Nhà bán testing sản phẩm tại thị trường bản địa. 
  • Hỗ trợ các dịch vụ dịch thuật, booking KOC/KOL.
  • Cho thuê các gian hàng trực tuyến trên các sàn Thương Mại Điện Tử tại thị trường bản địa.
  • Đối với những Nhà bán đã từng biết qua về quy trình vận hành livestream, VelaBox có thể hỗ trợ Quý khách setup và tổ chức các phiên live bán hàng tại thị trường bản địa.
  • Đội ngũ chuyên môn cao cùng đồng hành trong việc lựa chọn thị trường, lựa chọn sản phẩm, tư vấn chiến lược bán hàng, cách build nhãn cho từng ngành hàng để giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và triển khai bán hàng.
VelaBox luôn có các dịch vụ nhằm hỗ trợ Nhà bán kinh doanh tại thị trường bản địa dễ dàng

VelaBox luôn có các dịch vụ nhằm hỗ trợ Nhà bán kinh doanh tại thị trường bản địa dễ dàng